Brief met pen

Info & Contact

Adres Cultuur Platform Woerden (CPW):

Vragen / subsidie-aanvragen / informatie over culturele activiteiten
ontvangen wij graag PER EMAIL:

algemeen: info@cultuurplatformwoerden.nl
subsidieaanvragen: loket@cultuurplatformwoerden.nl
culturele activiteiten: agenda@cultuurplatformwoerden.nl
kunstpark: kunstpark@cultuurplatformwoerden.nl

Postadres:
Oostsingel 1 B
3441 GB Woerden

Meer weten over het CPW?

Wie zit in het bestuur? Wat heeft het Cultuur Platform de afgelopen jaren ondernomen (jaarverslagen)? Lees meer over het CPW.

Kunstpark Woerden

Aanmelden voor Kunstpark Woerden kan via kunstpark@cultuurplatformwoerden.nl
Stageld kan overgemaakt worden op rekeningnummer
NL72 ABNA 0980 0376 97
onder vermelding Kunstpark + inschrijfnaam.

Volg ons ook op Facebook:

Cultuur Platform Woerden
Kunstpark Woerden