lamp

Subsidie aanvragen

Wilt u een culturele activiteit organiseren in de gemeente Woerden en heeft u een begrotingstekort? Vraag een subsidie of garantie aan bij het Loket Culturele Zaken.

De gemeente Woerden stelt voor dit doel per kalenderjaar een bedrag beschikbaar via het Cultuur Platform Woerden.

Loket Culturele Zaken

Het Loket Culturele Zaken subsidieert een breed scala aan culturele initiatieven, zoals beeldende kunst, muziek, theater, dans, film, erfgoed (inclusief lokale cultuur, volkscultuur en ambachtelijke cultuur), literatuur en toegepaste kunst. Het kan gaan om een nieuw initiatief of een terugkerende activiteit. Er is een reservering voor nieuwe en vernieuwende initiatieven.

Check eerst of u aan de voorwaarden voldoet

Lees de voorwaarden voor subsidie aandachtig door.

Uw aanvraag

Stuur een email naar loket@cultuurplatformwoerden.nl en vermeld in de aanvraag:

 • wat u gaat doen (korte inhoudsbeschrijving)
 • wanneer de activiteit is (datum/data)
 • waar de activiteit plaatsvindt (locatie/accommodatie)
 • voor wie u dit organiseert (doelgroep en te verwachte aantal deelnemers/bezoekers)
 • met wie u samenwerkt bij deze activiteit
 • een heldere begroting van kosten en verwachte inkomsten
 • het bedrag dat u aanvraagt bij het loket
 • waarom subsidie of garantiestelling door het loket noodzakelijk is
 • de instanties of fondsen waarbij u ook subsidieaanvragen voor deze activiteit heeft ingediend c.q. gaat indienen met de gevraagde subsidiebedragen

Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden:

 • naam organisatie en contactpersoon
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • eventuele website.

Regels voor de subsidieverstrekking

 • Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden voor subsidie
 • Aanvragen worden slechts gehonoreerd indien budget beschikbaar is.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Als een subsidie wordt toegekend, zorgt u dat de ondersteuning van het Cultuur Platform Woerden en de gemeente Woerden  genoemd wordt in de publiciteit rond de gesubsidieerde activiteit. U kunt hier ons logo downloaden.
 • Binnen 3 maanden na de activiteit toont u aan dat de activiteit heeft plaatsgevonden en dient u een inhoudelijke en een beknopte financiële verantwoording in van deze activiteit.
 • Bijdragen van het loket zijn niet bestemd voor het creëren van kapitaal. Indien bij de afrekening van uw initiatief sprake is van een positief saldo, dient u het niet benodigde subsidiebedrag terug te storten.

Overzichten van subsidieaanvragen

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u advies?
Het Cultuur Platform Woerden kan u van advies dienen over de aanpak van de activiteit. U kunt contact opnemen via loket@cultuurplatformwoerden.nl .