Cultuur Platform Woerden en corona

We hebben een aantal regelingen voor onze cultuursector op een rij gezet. Uiteraard kun je ook voor jouw projecten subsidie aanvragen bij het loket.

Rijksoverheid

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Kunstenbond

De zeer vergaande maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor verliezen duizenden zzp’ers in onze sector, jullie dus, van het ene op het andere moment vrijwel al hun werk en inkomen.

TOZO

Om tijdelijk financiële problemen het hoofd te bieden kan je in aanmerking komen voor de ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers’ (TOZO) en/of bedrijfskapitaal. De TOZO is een periodieke uitkering (maximaal drie maanden) ter ondersteuning van het inkomen en kent geen partner- of vermogenstoets en hoeft ook niet te worden terugbetaald.

De TOZO is een extra maatregel vanuit het Rijk en wordt uitgevoerd door Ferm Werk. Bekijk voor meer informatie en aanmelden de website van FermWerk. Aanmelden kan ook via zelfstandigen@fermwerk.nl.

NOW

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten  ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kan je uitstel aanvragen van de betaling van alle aanslagen en verlaging van jouw voorlopige aanslag. Ook worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd.

TOGS

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

KVK

Ook de KvK heeft een coronaloket waar veel regelingen worden besproken.

BOK

Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) beschrijft ook diverse regelingen.