Samenwerking 'grote vijf'

Het levendige culturele klimaat in Woerden heeft zich sterk kunnen ontwikkelen door instellingen zoals Het Klooster, de KUVO, de regiobibliotheek Het Groene Hart, het Stadsmuseum Woerden en het Cultuurplatform Woerden (CPW). In de afgelopen periode is een steeds intensievere samenwerking tussen deze vijf instellingen tot stand gekomen. Het spreekt vanzelf dat elke instelling haar eigen doelstelling heeft en een specifieke functie vervult, maar samen staan wij sterk(er) en wij zijn ervan overtuigd dat deze bundeling van krachten een belangrijke meerwaarde voor de Woerdense gemeenschap oplevert.

Om Woerden als creatieve stad nog verder uit te bouwen hebben wij, mede op verzoek van de gemeente, een gezamenlijke ambitie voor cultuur voor de komende jaren geformuleerd: 

Woerden meest creatieve stad van Nederland (voorbij het gemiddelde).


 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 hebben we een gezamenlijk manifest gepubliceerd: Woerden sterk door en voor cultuur.

In the spotlightKunstpark 2 sept 2018

Ook dit jaar weer zal het Westdampark in Woerden uit zijn voegen barsten van de creativiteit, muzikaliteit en gezelligheid. Het KunstPark, ook dit jaar weer samen met...